Privacy Policy

Privacybeleid van Reichman & Rommelaar

Bij Reichman & Rommelaar hechten we veel waarde aan uw privacy en we zijn vastbesloten om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken en beschermen.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via onze website, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere informatie die u ons verstrekt in uw bericht.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om u te kunnen antwoorden en om u de gevraagde informatie te verstrekken. We verzamelen ook gegevens om onze website en diensten te verbeteren en om onze marketinginspanningen beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal en verlies. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is en we delen uw gegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om te weten welke persoonlijke gegevens we van u hebben en hoe we deze gebruiken. U heeft het recht om ons te vragen uw gegevens te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om uw gegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkt: 10/03/2013