‘s-Gravenhage – Koningin Emmakade 186

Beschikbaar Status
€ 1.295.000,- k.k. Koopprijs
247 m2 Woonoppervlakte
5 Aantal slaapkamers
1895 Bouwjaar

Omschrijving

Koningin Emmakade 186

ENERGIELABEL B.

Aan het mooiste deel van de kade en achter een 6.30 meter brede klassieke Haagse gevel gelegen 3 laags zeer licht bovenhuis van ca. 246m2 woonoppervlak met 9 kamers en het ruimtelijke gevoel van een prachtig herenhuis en permanent vrij uitzicht over de gracht, welke in de afgelopen 7 jaar met tussenpozen hoog kwalitatief, uitmuntend geheel vanaf casco naar de eisen van de huidige tijd is gerenoveerd(investering € 500.000,– = € 2.000,–p/m2).

Hierbij zijn alle originele elementen weer in ere teruggebracht en gerenoveerd.
De voorgevel is gereinigd en voorzien van een prachtige knipvoeg.

Het appartement is op de woon etage voorzien een zeer fraaie visgraat parketvloer, is volledig voorzien van dubbele beglazing(HR++) in Meranti kozijnen met aan de achterzijde draai-kiep kozijnen, compleet nieuw en super strakstucwerk, nieuw leidingwerk en een nieuwe cv-installatie en cv-ketel.

Daarnaast beschikt het appartement over 4 balkons met hoge discretie ergo geen inkijk, 1 aan de voorzijde en 3 aan de achterzijde op het zuiden gelegen. Het enige wat nog door de koper naar eigen smaak aangebracht dient te worden zijn de keuken en badkamer, hiervoor zijn wel al alle voorzieningen in de betreffende ruimtes getroffen, plug and play. Verder hoeft de koper niks meer aan de woning te doen behalve inrichten en genieten.

Indeling:
Bordestrap naar voordeur, entree woning met vestibule met tochtdeur, trap naar de 1e etage, overloop met vaste kast met uitgebreide meterkast, modern toilet met handwasbakje, L-vormige kamers ensuite ca. 6.34×4.96/3.83 en ca. 7.86×3.31 met fraaie visgraat parketvloer, 2 schouwen, suite separatie met vaste kasten, ornamenten plafond, compleet nieuw en super strak stucwerk en openslaande deuren naar voorbalkon, keuken ca. 4.42×2.96 welke is voorzien van alle aansluitingen om een keuken te plaatsen en deuren naar het balkon, balkon ca. 2.85×1.38 op het zuiden,

trap naar 2e etage, overloop met vaste kast, 2e toilet met handwasbakje, voorzij kamer ca.4.33×2.15, voor slaapkamer ca. 4.78×4.05 met doorloopkast naar achter slaapkamer van ca. 4.96×4.16 met schouw en openslaande deuren naar het terras van ca. 3.35×2.71 op het zuiden gelegen, kamer met alle aansluitingen voor het plaatsen van een badkamer ca. 4.30×2.83,

trap naar 3e etage, ruime overloop met lichtschacht, meer dan riante voorkamer ca. 6.42×4.74/5.64 met dakkapel en bergvliering, achterkamer ca. 3.77×2.82 voorzien van laminaatvloer, achter zijkamer ca. 3.38×3.52 met laminaatvloer, vaste wastafel, opstelplaats wasmachine en cv-combi, openslaande deuren naar terras, terras ca. 3.07×2.78 op het zuiden gelegen.

Aanvullende informatie:
– ’s-Gravenhage N 8606, A-2
– Eigen grond
– Beschermd stadsgezicht
– Active VVE, € 100,– per maand
– Niet bewoningsclausule van toepassing
– Ouderdoms- en materialen clausule van toepassing
– Energielabel B
– Geheel voorzien van dubbele beglazing met HR aan de voorzijde en HR++ aan de achterzijde alsook op de 3e etage
– Nieuwe cv ketel
– Vloerisolatie thermisch en akoestisch tussen de beletage en 1e etage
– Volledig gerenoveerd, specificatie werkzaamheden beschikbaar
– Alarm installatie met 2 HD camera’s
– Oplevering direkt

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Door Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar B.V. wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Koningin Emmakade 186

ENERGY LABEL B.

Located on the most beautiful part of the quay and behind a 6.30 meter wide classic The Hague facade, a 3-storey very light upper house of approx. 246 m2 of living space with 9 rooms and the spatial feeling of a beautiful mansion and permanent unobstructed view over the canal, which has recently been renovated. Intermittently high quality, excellent for 7 years, completely renovated from the shell to the requirements of today (investment € 500,000 = € 2,000 per m2).

All original elements have been restored and renovated.
The facade has been cleaned and provided with a beautiful cutting joint.

The apartment on the living floor has a very beautiful herringbone parquet floor, is fully equipped with double glazing (HR++) in Meranti turn-tilt frames and a new central heating system and central heating boiler.

In addition, the apartment has 4 balconies with high discretion and no privacy, 1 at the front and 3 at the rear facing south. The only things that still need to be installed by the buyer according to his own taste are the kitchen and bathroom, for which all facilities have already been made in the relevant areas, plug and play. Furthermore, the buyer does not have to do anything to the home except furnish it and enjoy it.

Layout:
Landing stairs to front door, entrance to the house with vestibule with draft door, stairs to the 1st floor, landing with closet with extensive meter cupboard, modern toilet with hand washbasin, L-shaped ensuite rooms approx. 6.34*4.96/3.83 and approx. 7.86×3.31 with beautiful herringbone parquet floor, 2 fireplaces, suite separation with fixed cupboards, ornamental ceiling and patio doors to the front balcony, kitchen approx. 4.42×2.96 which is equipped with all connections to install a kitchen and doors to the balcony, balcony approx. 2.85 x1.38 on the south,

stairs to 2nd floor, landing with closet, 2nd toilet with hand washbasin, front room approx. 4.33×2.15, front bedroom approx. 4.78×4.05 with walk-through closet to the rear bedroom of approx. 4.96×4.16 with fireplace and patio doors to the south-facing terrace of approx. 3.35×2.71, room with all connections for installing a bathroom approx. 4.30×2.83,

stairs to 3rd floor, spacious landing with light well, more than spacious front room approx. 6.42×4.74/5.64 with dormer window and storage attic, back room approx. 3.77×2.82 with laminate flooring, rear side room approx. 3.38×3.52 with laminate flooring, fixed sink, washing machine and central heating combination, patio doors to terrace, terrace approx. 3.07×2.78 facing south.

Additional information:
– The Hague N 8606, A-2
– Own ground
– Protected city view
– Active VVE, € 100 per month
– Non-occupancy clause applies
– Age and materials clause applies
– Energy label B
– Fully equipped with double glazing with HR at the front and HR++ at the rear as well as on the 3rd floor
– New central heating boiler
– Thermal and acoustic floor insulation between the first floor and the first floor
– Completely renovated, specification work available
– Alarm installation with 2 HD cameras
– Delivery immediately

This information has been compiled by us with due care. By Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar B.V. However, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.

Kenmerken

Foto's

Brochures

Download media