Wassenaar – Havenkade 53

Beschikbaar Status
€ 1.460.000,- k.k. Koopprijs
184 m2 Woonoppervlakte
3 Aantal slaapkamers
2023 Bouwjaar

Omschrijving

Havenkade 53 – (See below for English)

Aan de Havenkade en tegenover het Hofcampveld, worden dertig appartementen en vijf penthou-ses gerealiseerd. Smaakvolle architectuur, geïnspireerd op het verleden. De kade wordt opnieuw ingericht met parkeerplekken, aanlegplaatsen voor sloepen, bankjes en bomen. Een prettige plek om anderen te ontmoeten en even te flaneren, u wandelt zo naar de Luifelbaan.

De huidige eigenaren hebben met veel enthousiasme het penthouse gekocht vanuit de nieuwbouw, om er zelf te gaan wonen. Nu het moment van verhuizen dichterbij komt, hebben zij besloten dat het voor hun te vroeg komt, en dat de huidige woning hun te dierbaar is om deze te verlaten.

Wij mogen u Bouwnummer 33 van Admiraal Residences aanbieden. Het betreft een prachtig penthouse inclusief twee overdekte parkeerplaatsen in de parkeerkelder van het complex. Het penthouse heeft een woonoppervlakte van ca. 184 m² groot en heeft een fenomenaal terras van ca. 49 m² gelegen op het Zuidwesten.

INDELING
Het penthouse is bereikbaar door middel van lift met liftsleutel, dus direct binnenkomen in het penthouse. De entree bestaat uit een hal, voorzien van een stalen taatsdeur met transparant glas die toegang geeft aan de woonkamer. In deze hal is tevens de garderobe en een toilet met fontein aanwezig.

Vanuit de entreehal wordt de zeer royale woonkamer en keuken betreden. De wanden en plafonds worden afgewerkt in strak stuukwerk. Voor de aansluitingen van de keuken is rekening gehouden met een zeer ruime opzet. Een aanrecht van 5,75 meter lang. Alle nodige aansluitingen voor Quooker, spoelbak, vaatwasser, combi-oven en ijskast zijn aanwezig. Er is ook rekening gehouden met een kookeiland van 2,5 meter lang en 1,2 meter breed voorzien van aansluiting voor oven, wijn klimaatkast, vriezer en inductieplaat met geïntegreerde afzuiging. Er is volledige vrijheid in de keuze voor de afwerking en vormgeving van de keuken. Aan de keuken is ook een heerlijke buitenruimte gelegen van ca. 5 m² met dubbele openslaande deuren, hierdoor is er veel natuurlijke lichtinval.

De woon-/eetkamer is ca. 57 m² groot, L-vormig ingedeeld. Hierdoor ontstaat een bijzonder ruimtelijk effect. De woonkamer ligt aan een royaal bemeten terras van ca. 49 m² over de gehele breedte van het penthouse met een Zuidwest zonligging. Het contact vanuit de woon-/eetkamer is groot met het terras, door de vele ramen en door twee keer dubbele openslaande deuren. In de kern van het appartement is de technische ruimte gelegen.

Vanuit de keuken wordt het slaapgedeelte van het penthouse betreden. Als afscheiding van wonen en slapen is er een stalen transparante taatsdeur van vloer tot plafond die zorgt voor een fysieke afscheiding, maar wel de lange imposante gang toont en voorziet van natuurlijk licht. Aan deze gang ligt allereerst een slaapkamer van ca. 14 m², een aparte wasruimte. Een tweede slaapkamer van ca. 15 m² met twee charmante dakkapellen. Naast de tweede slaapkamer is een volledige badkamer met aansluitingen voor toilet, wastafel en inloopdouche met geïntegreerde drain. Ook deze is volledig in te richten naar eigen smaak en stijl.

De derde slaapkamer heeft een zeer riante opzet. Dit is hoe een masterbedroom bedoeld is. Voorzien van een eigen badkamer met aansluiting voor dubbele wastafel, een vrijstaand ligbad, inloop-douche met douchedrain en toilet. Verder een ruime inloopkast van ca. 6 m² gelegen aan de slaap-kamer van ca. 23 m² voorzien van grote ramen met dubbele openslaande deuren naar het terras.

AFWERKING:
– gestuukt en verlaagd plafond door het gehele appartement voorzien van inbouwspots;
– gestuukte wanden door het gehele appartement;
– inclusief twee parkeerplaatsen in overdekte parkeergarage;
– stelpost van € 25.000,00 inclusief btw voor de keuken;
– stompe houten paneeldeuren met 2,30 meter hoogte, nog te kiezen;
– tweetal stalen taatsdeuren met transparantglas van vloer tot plafond;
– stelpost aankoop sanitair € 10.000,00 inclusief btw, nog te kiezen;
– stelpost aankoop tegelwerk in toilet en badkamer van € 100,00 per m² inclusief btw;
– tegels toilet: vloertegels en achterwand van het toilet tot aan het plafond;
– tegels badkamer: vloertegels, wandtegels bij douche tot aan het plafond;
– tegels toilet: vloertegels, achterwand van het toilet tot aan het plafond;
– schilderwerk van wanden, plafonds en houtwerk;
– vloerafwerking betreft een zwevende dekvloer.

GOED OM TE WETEN:
– bouwjaar 2020
– verwachte oplevering Q4 2023;
– geen bouwrente van toepassing;
– woonoppervlakte ca. 184 m²
– buitenruimte ca. 55 m² verdeeld
– airco in living en master bedroom
– Energie prestatie coëfficiënt van < 0,4 (EPC) is gelijk aan een A++ of hoger;
– Gas-loos, voorzien van warmtepomp
– 2x parkeerplaats in afgesloten overdekte parkeergarage;
– Project notaris van toepassing.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Door Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar B.V. wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

—————————————————————————————————————————

Havenkade 53

At Havenkade, opposite Hofcampveld, thirty appartments and five penthouses are being realised. Tasteful architecture inspired by the past. The quay will be redesignedwith parking spaces, moorings for boats, benches and trees. A pleasant place to meet and you can walk straight to the Luifelbaan.

The current owners have enthusiastically bought the penthouse at the beginning of the development. They bought it to live there themselves. Now that the moment of moving in is getting closer. They have decided that it is too soon for them, and that their current home is too loved by them to move out.

We are proud to offer you Building Number 33 of Admiral Residences. It consists of a beautiful Penthouse including two covered parking spaces in the parking garage of the complex. The penthouse has a living area of approx. 184 m² and has a phenomenal terrace of approx. 49 m² located on the Southwest.

LAYOUT
The penthouse is accessible by elevator with lift key, so you enter directly into the penthouse. The entrance consists of a hall, fitted with a steel pivot door with transparent glass which gives access to the living room. In this hallway you will also find the cloakroom and a toilet with fountain present.

From the entrance hall, the very spacious living room and kitchen are entered. The walls and ceilings are finished in smooth stucco. For the connections to the kitchen, a very spacious layout has been taken into account with a very spacious layout. A countertop of 5.75 metres long. All necessary connections for Quooker, sink, dishwasher, combination oven and fridge are available.

There is also space for a cooking island 2.5 metres long and 1.2 metres wide with connections for oven, wine climate control cabinet, freezer and induction cooker with integrated extractor. There is complete freedom of choice for the finish and design of the kitchen. Attached to the kitchen is also a lovely outdoor space of approx. 5 m² with double French doors, allowing plenty of natural light.

The living-/dining room is approximately 57 m², L-shaped. This results in a particularly spacious effect. The living room is connected to a generously sized terrace of approx. 49 m² across the entire width of the penthouse with south-west sun position. The connection from the living-/dining room is great with the terrace, through the many windows and through twice double French doors. In the core of the apartment is the technical room located.

From the kitchen, the sleeping area of the penthouse is entered. To separate living and sleeping, a steel transparent pivot door from floor to ceiling provides a physical separation, but still shows the long imposing corridor and provides it with natural light.

Along this corridor lies first of all, a bedroom of about 14 m², a separate laundry room. A second bedroom of approx. 15 m² with two charming dormer windows. Next to the second bedroom is a full bathroom with connections for toilet, washbasin and walk-in shower with integrated drain. This too can be fully furnished to your own taste and style.

The third bedroom has a very spacious layout. This is how a master bedroom is meant to be. Equipped with a private bathroom with connection for double washbasin, freestanding bathtub, walk-in shower with shower drain and toilet. Furthermore, a spacious walk-in closet of approx. 6 m² located to the bedroom-room of approx. 23 m² equipped with large windows with double doors opening onto the terrace.

FINISHING:
– plastered and suspended ceiling throughout the flat fitted with recessed spotlights;
– plastered walls throughout the apartment;
– including two parking spaces in covered garage;
– kitchen budget of € 25,000 including VAT;
– wooden doors with 2.30 metres height, still to be chosen;
– two steel pivot doors with transparent glass from floor to ceiling;
– sanitary budget 10,000.00 including VAT, yet to be chosen;
– tiles budget in toilet and bathroom of € 100.00 per m² including VAT;
– toilet tiles: floor tiles and rear wall of the toilet up to the ceiling;
– bathroom tiles: floor tiles, wall tiles in shower up to ceiling;
– painting of walls, ceilings and woodwork;
– floor finish is a floating screed.

GOOD TO KNOW:
– year of construction: 2022
– expected completion Q4 2023
– no loss of interest during build;
– living area approx. 184 m²
– outdoor space approx. 55 m² distributed
– airconditioning in livingroom and master bedroom
– energy performance coefficient of < 0.4 (EPC) equals A++ or higher;
– gas-less, fitted with heat pump
– 2x parking space in enclosed covered car park;
– Project notary applicable.

This information has been compiled by us with due care. However, Reichman & Rommelaar B.V. accepts no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All stated dimensions and surface areas are indicative only.

Kenmerken

Foto's